mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół
Samochodowych i Ogólnokształcących
w Bielsku-Białej
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://zssiobielsko.mobidziennik.pl/2017